Sticky

PZP kalkulačka

Zložitý výpočet bez PZP kalkulačky?Moderné technológie a internet už naplno ovládli túto dobu a nevyhýbajú sa už ani starším osobám, ako to bolo donedávna. Dnes si už online nakúpite asi všetko, potraviny nevynímajúc. A tak nemôže byť prekvapením, že predaj cez internet sa samozrejme týka aj povinného zmluvného poistenia. U niektorých ľudí však ešte môže prevládať obava, že takto uzatvorené poistenie môže byť drahšie. V porovnaní s tým, ak by si ho vybavili osobne na pobočke poisťovne. Ale aj preto, že vraj nebudú oboznámení so všetkými podmienkami a pod.

No môžeme vás ubezpečiť, že sa nemáte čoho báť. Nástroj PZP kalkulačka ceny na www.uzavripzp.sk vám určite vypočíta ponuku totožnú s tou, akú by vám ponúkli aj na pobočke. Pozor si musíte dávať už len pri vypĺňaní údajov do formulára kalkulačky. Za tie poisťovňa nemôže zodpovedať. Čiže pokiaľ vyplníte všetky informácie správne, najlepšie s pomocou technického preukazu vozidla, jednoducho si tak nájdete poistku. Bude mať rovnaké parametre ako tá, kvôli ktorej by ste museli cestovať osobne na pobočku.

Poistenie online sa riadi ale istými pravidlami, ktoré sú obsiahnuté v Občianskom zákonníku. Čiže môže mať trochu iné pravidlá, ako je to pri poistení osobne na pobočke. Výpoveď poistenia môžete napr. na základe zákonníka podať do 2 mesiacov od začatia poistenia. Výpoveď  zase môžete podať do 7 dní, a to bez udania dôvodu. Potrebné je si uvedomiť, že poistenie bude účinné až od chvíle, kedy poisťovňa zaregistruje na svojom účte platbu. Až v tomto momente bude povinná vyplatiť za vás spôsobenú škodu. V čase, kedy by ste PZP už síce uzatvorili, ale nemali ju ešte uhradenú, tak poisťovňa by nevyplatila škodu. Takže s platbou určite nezaháľajte, aj keď na to máte až 30 dní, pretože nikdy neviete, čo sa môže stať.

Výpočet PZP

Takto jednoducho to ideVďaka PZP kalkulačke máte výpočet ceny u viac ako desiatky poisťovní. Poskytne ponuky prakticky okamžite, porovnanie všetkých relevantných ponúk tak máte pekne pred sebou a bez väčšej námahy.

Je potrebné zadať niekoľko údajov týkajúcich sa ako majiteľa poisťovaného vozidla, tak aj samotného auta. Na začiatok bude poisťovňu zaujímať napr. to, v ktorom okrese sa auto v súčasnej dobe nachádza. Má to vplyv na cenu poistenia. Predpokladá sa, že vozidlo, ktoré sa jazdí na frekventovaných cestách, sa ľahšie môže stať účastníkom nehody, ako vozidlo, ktoré sa pohybuje viac po menších obciach, keďže nehody tam bývajú zriedkavejšie. Na cenu vplýva aj účel použitia. Čiže či auto používate len na súkromné účely alebo s autom podnikáte, teda povedzme ho požičiavate a pod. Okrem týchto dát budete musieť ešte vyplniť ďalšie údaje:

 • počet kilometrov, ktoré najazdíte za rok,
 • továrenskú značku,
 • model,
 • rok výroby,
 • palivo, objem, výkon motora,
 • prevádzkovú hmotnosť,
 • najväčšiu prípustnú hmotnosť.

Tieto údaje sa dozviete z technického preukazu.

Údaje o majiteľovi vozidla

Podstatné pre určenie ceny poistného sú aj osobné údaje, ktoré sa týkajú majiteľa vozidla. Veľa poisťovní prihliada pri výpočte ceny na bezškodový priebeh. Práve od minulého roku sa uplatňuje zásada bonus a malus už aj podľa zákona. Najskôr ale do formulára zadáte:

 • či ste fyzická, prípadne právnická osoba,
 • dátum narodenia,
 • PSČ a miesto trvalého bydliska,
 • dátum získania vodičského oprávnenia a tiež jeho sériové číslo.

V poslednej časti formulára zadáte informácie ako:

 • dátum začiatku poistenia,
 • či je v súčasnosti vozidlo poistené v inej poisťovni,
 • prípadne či nemáte uzatvorené aj nejaké iné poistenia, ako poistenie domácnosti, životná poistka a pod.,
 • taktiež poisťovňu zaujíma to, či máte účet v OTP banke.

Ďalej budete mať na výber, aký interval platieb chcete mať, teda štvrťročne, polročne alebo ročne. Následne zadáte, či ste rodičom dieťaťa do 15 rokov, preto, lebo vodiči s neplnoletými deťmi sú vo všeobecnosti opatrnejší.

Po zadaní všetkých týchto údajov môžete pokojne odoslať vyplnený formulár. Už po krátkej chvíli objavia všetky relevantné ponuky spolu s cenou v PZP kalkulačke. V tomto momente je na vás, ako dlho budete jednotlivé ponuky porovnávať a vyberať si tú najlepšiu. Vo výsledku si nemusíte žiadne ani vybrať. Ak by vás však niektorá z ponúk oslovila, hneď môžete o ňu aj jedným kliknutím požiadať. Poisťovňa vás bude následne emailom obratom kontaktovať, požiada vás o doplnenie ešte pár informácií a následne vám zašle všetky podstatné dokumenty, ako aj samotnú zmluvu a taktiež aj dočasnú zelenú kartu z Uzavripzp.

Aké sú výhody online kalkulačky?

Každého asi najviac poteší, ak dokáže ušetriť nejaké peniaze. Online zobrazí cenové ponuky všetky poisťovní, čo umožní zvoliť tú najlacnejšiu. Medzu jednotlivými poisťovňami sa pritom môžu pohybovať rozdiely v desiatkach, v niektorých prípadoch až stovkách eur. Takáto úspora teda naozaj dokáže potešiť asi každého majiteľa automobilu.

Nespornou výhodou je aj úspora času. Zisťovanie na pobočkách by vám totiž zabralo veľmi veľa času. A ako sme už uviedli, výsledky všetkých poisťovní vám dokáže PZP kalkulačka poskytnúť do niekoľkých sekúnd, maximálne do niekoľkých minút.

A nie je to len úspora peňazí a času, ale aj jej nezáväznosť a zároveň spoľahlivosť. Nikto Vás do ničoho nenúti.

Poistenie na hory: Dôležitosť, pokrytie a ako si vybrať správne poistenie

Milovníci zimných športov a turistiky si užívajú horské dobrodružstvá naplno. Ako sa však pohybujete v náročnom teréne a vystavujete sa rôznym rizikám, je dôležité mať na pamäti význam poistenia na hory. Tento článok vám poskytne prehľad o dôležitosti poistenia na hory, aké riziká pokrýva a ako si vybrať správne poistenie pre vaše potreby.

Prečo je dôležité mať poistenie na hory?

Horolezectvo, lyžovanie, snowboarding a iné aktivity v horách prinášajú riziká, ktoré môžu mať vážne dôsledky pre vaše zdravie a finančnú situáciu. Poistenie na hory vás chráni pred nákladmi na liečbu, záchrannú akciu alebo iné nečakané výdavky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku úrazu alebo nešťastia.

Čo pokrýva poistenie na hory?

Poistenie na hory môže pokrývať nasledujúce riziká a náklady:

 • Lekárske ošetrenie a hospitalizácia: Poistenie pokrýva náklady na liečbu a hospitalizáciu v dôsledku úrazu alebo choroby, ktorá nastala počas pobytu v horách.
 • Záchranné akcie: Poistenie zabezpečuje, že náklady na záchrannú akciu, vrátane záchranných vrtuľníkov, budú preplatené.
 • Evakuácia: Poistenie pokrýva náklady na evakuáciu z hornej oblasti v prípade zdravotných problémov alebo nebezpečných podmienok.
 • Ubytovanie a strava: Ak je váš pobyt v horách predĺžený kvôli zdravotným problémom alebo iným nepredvídateľným udalostiam, poistenie môže pokryť náklady na ubytovanie a stravu.
 • Strata alebo poškodenie vybavenia: Poistenie môže poskytnúť finančnú náhradu za stratené alebo poškodené športové vybavenie.
 • Odpovednosť za škody spôsobené tretím stranám: Poistenie pokrýva náklady na náhradu škôd spôsobených iným účastníkom v horách, napríklad ak spôsobíte úraz inému lyžiarovi alebo poškodíte majetok horského strediska.

Ako si vybrať správne poistenie na hory?

Pri výbere poistenia na hory zohľadnite nasledujúce faktory:

 • Rozsah pokrytia: Uistite sa, že poistenie pokrýva všetky dôležité riziká a náklady spojené s vašimi horolezeckými alebo zimnými športovými aktivitami.
 • Geografický dosah: Overte si, či je poistenie platné pre oblasť, kde plánujete vykonávať svoje horské aktivity.
 • Dĺžka poistenia: Zvoľte poistenie s dostatočne dlhou dobou trvania, ktorá pokryje celú dobu vášho pobytu v horách.
 • Limit náhrad: Skontrolujte maximálne limity náhrad pre jednotlivé položky, ako sú lekárske ošetrenie, záchranné akcie alebo strata vybavenia. Uistite sa, že sú dostatočne vysoké na pokrytie možných nákladov.
 • Poistenie špeciálnych športov: Ak plánujete vykonávať extrémne alebo neobvyklé športové aktivity, ako je off-piste lyžovanie alebo vysokohorské lezenie, uistite sa, že vaše poistenie pokrýva tieto špecifické riziká.
 • Poistná spoločnosť: Vyberte si renomovanú poistnú spoločnosť s dobrými referenciami a skúsenosťami v oblasti horského poistenia.

Poistenie na hory je nevyhnutnou súčasťou prípravy na dobrodružstvo v horách, pretože poskytuje finančnú ochranu pred rizikami a nákladmi spojenými s úrazmi, zdravotnými problémami alebo nešťastiami. Pred nákupom poistenia dôkladne zvážte rozsah pokrytia, geografický dosah, dĺžku poistenia, limity náhrad a špecifické riziká, ktoré sa týkajú vašich plánovaných aktivít. Vyberte si renomovanú poistnú spoločnosť a užite si svoje horské dobrodružstvo s pokojom, že ste poistení pre prípad neočakávaných udalostí.

Splnomocnenie na prepis auta: Ako delegovať právomoc na inú osobu

Pri kúpe alebo predaji vozidla môže dôjsť k situácii, kedy nie ste schopní alebo nemáte čas osobne vybaviť prepis vozidla na nového majiteľa. V takom prípade môžete využiť splnomocnenie, ktoré deleguje právomoc na inú osobu na zastupovanie vás v tejto záležitosti. Tento článok vám poskytne prehľad o tom, ako vystaviť splnomocnenie na prepis auta, na čo si dať pozor a aké sú práva a povinnosti zástupcu.

Čo je splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je písomný dokument, ktorým vlastník vozidla (splnomocniteľ) deleguje právomoc na inú osobu (splnomocnenec) na vybavenie všetkých formalít spojených s prepisom vozidla na nového majiteľa. Splnomocnenie zabezpečuje, že proces prebieha hladko a v súlade so zákonom aj v prípade, ak vlastník vozidla nemôže byť prítomný osobne.

Ako vystaviť splnomocnenie na prepis auta?

Pri vystavovaní splnomocnenia na prepis auta postupujte nasledovne:

 • Identifikácia strán: Uveďte celé meno a trvalé bydlisko splnomocniteľa (vlastníka vozidla) a splnomocnenca (osoby, ktorá má zastupovať vlastníka vozidla).
 • Popis vozidla: Uveďte základné údaje o vozidle, ako sú značka, model, rok výroby, VIN číslo a evidenčné číslo.
 • Rozsah právomocí: Presne špecifikujte, aké právomoci sú splnomocnencom udeľované, vrátane prepisu vozidla, podpisu potrebných dokumentov a komunikácie s orgánmi.
 • Platnosť splnomocnenia: Uveďte dátum začiatku a konca platnosti splnomocnenia, ak je to relevantné.
 • Podpisy a dátum: Obe strany, splnomocniteľ aj splnomocnenec, musia splnomocnenie podpísať a uviesť dátum podpisu.

Overenie splnomocnenia

V niektorých prípadoch je potrebné splnomocnenie overiť u notára alebo na obecnom úrade. Overenie zabezpečuje právnu platnosť dokumentu a zabraňuje možným sporom alebo problémom v budúcnosti.

Práva a povinnosti splnomocnenca

Splnomocnenec, ktorý dostal právomoc na prepis auta, má nasledujúce práva a povinnosti:

 • Zastupovať splnomocniteľa pri všetkých formalitách spojených s prepisom vozidla, vrátane podpisu potrebných dokumentov a komunikácie s orgánmi.
 • Postupovať v súlade so zákonom a dodržiavať pokyny splnomocniteľa.
 • Informovať splnomocniteľa o všetkých dôležitých záležitostiach týkajúcich sa prepisu vozidla.
 • Zabezpečiť ochranu osobných údajov splnomocniteľa a neposkytnúť tieto informácie neoprávneným osobám.

Zrušenie splnomocnenia

Splnomocnenie na prepis auta môže byť kedykoľvek zrušené splnomocniteľom. Ak chcete zrušiť splnomocnenie, mali by ste informovať splnomocnenca písomne a zabezpečiť, aby neboli podniknuté žiadne ďalšie kroky v mene splnomocniteľa.

Splnomocnenie na prepis auta je užitočný nástroj, ktorý umožňuje delegovať právomoc na inú osobu, ak nemôžete byť prítomní pri procese prepisu vozidla. Pri vystavovaní splnomocnenia nezabudnite uviesť všetky potrebné informácie, špecifikovať rozsah právomocí a overiť dokument, ak je to potrebné. Majte na pamäti, že splnomocnenec má určité práva a povinnosti, ktoré musí dodržiavať, a že môžete kedykoľvek zrušiť splnomocnenie, ak to bude potrebné.

Registračný poplatok za prihlásenie auta: Prehľad, kalkulácia a ako ušetriť

Registrácia auta je nevyhnutný proces pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Registračný poplatok za prihlásenie auta je súčasťou tohto procesu, a jeho výška závisí od viacerých faktorov. V tomto článku si prejdeme, ako sú tieto poplatky kalkulované, ako môžete ušetriť a na čo by ste nemali zabudnúť pri registrácii svojho vozidla.

Registračný poplatok: Prečo ho musíme platiť?

Registračný poplatok je určený na pokrytie administratívnych nákladov spojených s registráciou vozidla. Tieto poplatky sa používajú na udržiavanie evidencie vozidiel, vydávanie registračných dokladov a kontrolných známok a na financovanie iných služieb poskytovaných orgánmi cestnej dopravy.

Ako sú kalkulované registračné poplatky?

Registračný poplatok sa líši v závislosti od viacerých faktorov, medzi ktoré patria:

 • Typ vozidla: Osobné autá, nákladné autá a motocykle majú rôzne registračné poplatky.
 • Výkon motora: Vozidlá s vyšším výkonom motora majú často vyššie registračné poplatky.
 • Emisné normy: Vozidlá s nižšími emisiami znečisťujúcich látok môžu mať nižšie registračné poplatky ako vozidlá s vyššími emisiami.
 • Vek vozidla: Staršie vozidlá môžu mať nižšie registračné poplatky, pretože ich hodnota klesá s časom.

Presné kalkulácie registračných poplatkov sa líšia podľa krajiny a regiónu, preto je dôležité zistiť aktuálne platné sadzby a podmienky pre vašu oblasť.

Ako ušetriť na registračných poplatkoch?

Niekedy je možné ušetriť na registračných poplatkoch tým, že:

 • Kúpite vozidlo s nižšími emisiami: Vozidlá s nižšími emisiami znečisťujúcich látok môžu mať nižšie registračné poplatky.
 • Zvolíte menší výkon motora: Vozidlá s nižším výkonom motora majú zvyčajne nižšie registračné poplatky.
 • Kúpite staršie vozidlo: Staršie vozidlá môžu mať nižšie registračné poplatky, pretože ich hodnota klesá s časom. Avšak, pri starších vozidlách treba zohľadniť aj možné vyššie náklady na údržbu a opravy.

Dôležité kroky pri registrácii vozidla

Pri registrácii svojho vozidla je dôležité dodržiavať niekoľko krokov:

 • Skontrolujte si všetky potrebné dokumenty: Pred registráciou vozidla sa uistite, že máte všetky potrebné dokumenty, ako sú technický preukaz, doklad o kúpe, preukaz totožnosti a doklad o platbe registračného poplatku.
 • Zaplatenie registračného poplatku: Registračný poplatok musí byť zaplatený predtým, ako sa vozidlo zaregistruje. Skontrolujte si aktuálne platné sadzby a podmienky pre váš región.
 • Získajte registračné doklady a kontrolnú známku: Po zaplatení registračného poplatku a predložení všetkých potrebných dokumentov získate registračné doklady a kontrolnú známku, ktoré potvrdzujú, že vaše vozidlo je oficiálne zaregistrované.

Registračný poplatok za prihlásenie auta je nevyhnutnou súčasťou procesu registrácie vozidla a jeho výška závisí od viacerých faktorov, ako sú typ vozidla, výkon motora, emisné normy a vek vozidla. Aby ste ušetrili na registračných poplatkoch, môžete zvážiť kúpu vozidla s nižšími emisiami, menším výkonom motora alebo staršieho vozidla. Nezabudnite si overiť aktuálne platné sadzby a podmienky pre váš región a dodržiavať všetky potrebné kroky pri registrácii svojho vozidla.

Cenník PZP podľa kW: Ako výkon motora ovplyvňuje cenu povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel vrátane automobilov a motocyklov. Cena PZP môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, jedným z nich je výkon motora. Tento článok vám poskytne prehľad o tom, ako výkon motora meraný v kilowattoch (kW) ovplyvňuje cenu PZP.

Výkon motora a PZP

Výkon motora, vyjadrený v kilowattoch (kW), je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu PZP. Všeobecne platí, že vozidlá s vyšším výkonom majú tendenciu spôsobovať väčšie škody v prípade nehôd, čo zvyšuje finančné riziko pre poisťovne. Preto väčšina poisťovní zaraďuje vozidlá do rôznych kategórií podľa ich výkonu a úmerné tomu určuje cenu poistného.

Ako sú vozidlá rozdelené podľa výkonu

Poisťovne často rozdeľujú vozidlá do skupín podľa výkonu, pričom každá skupina má svoje vlastné cenové rozpätie pre PZP. Tieto skupiny môžu byť napríklad:

 • Do 50 kW
 • 51 – 80 kW
 • 81 – 110 kW
 • 111 – 140 kW
 • 141 kW a viac

Tieto skupiny nie sú univerzálne a môžu sa líšiť medzi poisťovňami.

Ako výkon motora ovplyvňuje cenu PZP

Výkon motora má priamy vplyv na cenu PZP. Vo vozidlách s vyšším výkonom je väčšia pravdepodobnosť spôsobenia škôd, čo znamená, že poisťovne musia pokryť vyššie náklady na škody. Preto vozidlá s vyšším výkonom motora zvyčajne platia vyššie poistné. Napríklad, vozidlo s výkonom motora 150 kW môže mať oveľa vyššie poistné než vozidlo s výkonom 75 kW.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce cenu PZP

Okrem výkonu motora sú tu aj ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu PZP:

 • Typ vozidla: Druh vozidla, ako napríklad osobné auto, nákladné auto, alebo motocykel, môže ovplyvniť cenu poistného.
 • Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči zvyčajne platia vyššie poistné, pretože predstavujú vyššie riziko nehôd.
 • Miesto bydliska: V mestských oblastiach s hustou premávkou a vyšším rizikom nehôd môžu byť poistné sadzby vyššie ako v pokojnejších vidieckych oblastiach.
 • História vodiča: Vodiči s čistým záznamom bez nehôd a priestupkov zvyčajne platia nižšie poistné.
 • Bezpečnostné zariadenia: Vozidlá vybavené bezpečnostnými zariadeniami, ako sú alarmy, imobilizéry a airbagy, môžu mať nižšie poistné, pretože tieto zariadenia znižujú riziko škôd alebo krádeže.

Ako ušetriť na PZP

Ak chcete ušetriť na PZP, môžete zvážiť niekoľko možností:

 • Porovnajte ceny: Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam. Skúste PZP kalkulačku.
 • Zvážte dobrovoľnú franchízu: Nastavením vyššej dobrovoľnej franchízy môžete znížiť cenu poistného, ale zároveň budete musieť pri škodovej udalosti pokryť väčšiu časť nákladov na opravu.
 • Zlepšite bezpečnosť vozidla: Investujte do bezpečnostných zariadení a opatrení, ktoré znižujú riziko krádeže alebo škôd.
 • Udržujte čistý záznam: Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky a rýchlostné obmedzenia, aby ste predišli nehodám a pokutám, ktoré by mohli zvýšiť vaše poistné.

Výkon motora meraný v kilowattoch (kW) je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu PZP. Všeobecne platí, že vozidlá s vyšším výkonom platia vyššie poistné. Ak chcete ušetriť na PZP, môžete zvážiť niektorú z našich rád z článku.

PZP pre motocykel: Ako zabezpečiť adekvátnu ochranu pre váš dvojkolesový stroj

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným typom poistenia, ktoré je vyžadované pre všetky motorové vozidlá vrátane motocyklov. PZP chráni majiteľa motocykla pred finančnými záväzkami, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku spôsobenej dopravnej nehody. V tomto článku sa dozviete, ako zabezpečiť adekvátne PZP pre váš motocykel a ako sa chrániť pred rizikami na ceste.

Ako uzavrieť PZP pre motocykel

Uzavretie PZP pre motocykel je podobné procesu pre automobil. Postupujte nasledovne:

 • Vyberte si poisťovňu: Porovnajte ponuky od rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam.
 • Poskytnite požadované informácie: Poisťovňa bude požadovať určité informácie, ako napríklad údaje o motocykli (značka, model, rok výroby, objem motora), vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia) a informácie o vašich skúsenostiach s jazdou na motocykli.
 • Vyberte si úroveň krytia: Zvážte, či chcete uzavrieť iba základné PZP alebo doplnkové poistenie, ako napríklad havarijné poistenie, poistenie proti krádeži či poistenie pasažiera.
 • Uzavrite poistnú zmluvu: Po odsúhlasení podmienok a úhrade poistného bude vaša poistka aktivovaná.

Faktory ovplyvňujúce výšku poistného

Výška poistného pre PZP motocykla môže závisieť od niekoľkých faktorov:

 • Objem motora: Väčší objem motora často znamená vyššie poistné, pretože s väčším objemom sa zvyšuje riziko nehôd.
 • Skúsenosti jazdca: Jazdci s dlhšou jazdnou praxou a bez nehôd často platia nižšie poistné.
 • Vek jazdca: Mladší jazdci s kratšou jazdnou praxou môžu čeliť vyšším poistným kvôli vyššiemu riziku nehôd.
 • Lokalita: Miesto, kde žijete a kde je motocykel registrovaný, môže ovplyvniť výšku poistného. V mestských oblastiach s vyššou hustotou premávky môžu byť poistné sadzby vyššie ako v pokojnejších vidieckych oblastiach.
 • Bezpečnostné zariadenia: Motocykle vybavené bezpečnostnými zariadeniami, ako sú alarmy či imobilizéry, môžu mať nižšie poistné, pretože tieto zariadenia znižujú riziko krádeže.

Dôležitosť doplnkového poistenia pre motocyklistov

Hoci PZP je povinné a poskytuje základnú ochranu, doplnkové poistenie môže poskytnúť ešte väčšiu finančnú istotu pre majiteľov motocyklov:

 • Havarijné poistenie: Pokrýva škody na vlastnom motocykli v prípade nehody, či už ste zodpovední za nehodu alebo nie.
 • Poistenie proti krádeži: Motocykle sú často atraktívne pre zlodejov. Poistenie proti krádeži poskytuje finančnú náhradu v prípade, že by bol váš motocykel ukradnutý.
 • Poistenie pasažiera: Ak máte na svojom motocykli často pasažiera, toto poistenie pokrýva zranenia alebo škody, ktoré by mohli vzniknúť vašemu pasažierovi v prípade nehody.

Bezpečnostné opatrenia pre motocyklistov

Okrem poistenia by motocyklisti mali dodržiavať aj nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

 • Noste helmu: Helma je základným bezpečnostným prvkom pre každého motocyklistu a jej nosenie môže značne zredukovať riziko vážnych zranení.
 • Oblečenie s vysokou viditeľnosťou: Noste oblečenie s vysokou viditeľnosťou, aby ste boli pre ostatných účastníkov premávky ľahko rozpoznateľní.
 • Dodržiavajte pravidlá: Riadte sa podľa pravidiel cestnej premávky a rýchlostných obmedzení.
 • Udržiavajte motocykel v dobrom stave: Pravidelná údržba a kontrola technického stavu motocykla zabezpečia jeho bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

PZP pre motocykel je nevyhnutné pre ochranu majiteľa motocykla pred finančnými záväzkami spojenými s dopravnými nehodami. Uzavretím doplnkového poistenia, ako je havarijné poistenie, poistenie proti krádeži či poistenie pasažiera, môžete získať ešte väčšiu finančnú istotu a pokoj.

Pri výbere PZP pre váš motocykel dôkladne zvážte všetky dostupné možnosti a urobte informované rozhodnutie. Nezabudnite dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pravidlá cestnej premávky, aby ste minimalizovali riziko nehôd a zvýšili svoju bezpečnosť na ceste.

Motocyklisti by mali byť ostražití a pripravení na neočakávané situácie na ceste. Pravidelným overovaním platnosti svojho PZP a dodržiavaním bezpečnostných opatrení môžete jazdiť s pokojom na duši, vedomím si, že ste chránení pred finančnými nárokmi v prípade nehody.

Overenie PZP: Ako zistiť, či je vaše vozidlo riadne poistené

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným druhom poistenia pre motorové vozidlá, ktoré je povinné pre všetkých majiteľov vozidiel registrovaných v krajine. PZP chráni majiteľa vozidla pred finančnými záväzkami, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku spôsobenej dopravnej nehody. V tomto článku sa dozviete, ako overiť PZP a zistiť, či je vaše vozidlo riadne poistené.

Ako overiť PZP

Pre overenie platnosti PZP môžete postupovať niekoľkými spôsobmi:

a) Overenie pomocou evidenčného čísla vozidla

Väčšina poisťovní poskytuje možnosť overenia PZP pomocou evidenčného čísla vozidla. Navštívte webovú stránku svojej poisťovne alebo špeciálnu online databázu a zadajte evidenčné číslo vozidla. Systém vám následne zobrazí informácie o platnosti PZP.

b) Overenie prostredníctvom telefonickej linky

Mnohé poisťovne ponúkajú možnosť overenia PZP prostredníctvom telefonickej linky. Zavolajte na zákaznícky servis svojej poisťovne a poskytnite im evidenčné číslo vozidla. Operátor vám následne poskytne informácie o platnosti PZP.

c) Overenie na pobočke poisťovne

Môžete navštíviť pobočku svojej poisťovne a požiadať o overenie platnosti PZP. Pracovník poisťovne vám poskytne potrebné informácie na základe evidenčného čísla vozidla.

Čo zistíte pri overení PZP

Pri overení PZP môžete získať nasledujúce informácie:

 • Platnosť PZP: Zistíte, či je PZP pre dané vozidlo platné alebo nie.
 • Dátum začiatku a konca poistenia: Zistíte dátum začiatku a konca platnosti PZP.
 • Poisťovňa: Zistíte, u ktorej poisťovne je vozidlo poistené.

Dôležitosť overenia PZP

Overenie PZP je dôležité z viacerých dôvodov:

 • Legálna jazda: Jazda bez platného PZP je nelegálna a môže vám priniesť pokuty alebo iné sankcie.
 • Finančná ochrana: Riadne poistenie zabezpečuje, že budete chránení pred finančnými nárokmi v prípade nehody, ktorú spôsobíte.
 • Prevencia problémov: Overením PZP sa uistíte, že vaše poistenie je v poriadku a predídete možným problémom v prípade kontroly alebo dopravnej nehody.

Ako udržať platnosť PZP

Aby ste udržali platnosť PZP, dodržiavajte nasledujúce kroky:

 • Pravidelná kontrola: Uistite sa, že pravidelne kontrolujete platnosť svojho PZP a nezabúdajte na dátum jeho skončenia.
 • Včasná obnova: Obnovte PZP včas, aby ste predišli prerušeniu poistenia a možným problémom.
 • Platba poistného: Uistite sa, že platíte poistné včas a v súlade s podmienkami svojej poistnej zmluvy.

Čo robiť, ak nemáte platné PZP

Ak zistíte, že nemáte platné PZP, je dôležité okamžite konať:

 • Kontaktujte svoju poisťovňu: Ak ste mali v minulosti PZP, ale skončilo alebo bolo zrušené, kontaktujte svoju poisťovňu a zistite, či je možné obnoviť poistenie.
 • Uzavrite nové PZP: Ak nemáte žiadne predchádzajúce poistenie alebo ho nie je možné obnoviť, vyhľadajte inú poisťovňu a uzavrite nové PZP. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Overenie PZP je dôležitou súčasťou vlastníctva motorového vozidla. Uistite sa, že máte platné poistenie, aby ste boli chránení pred finančnými záväzkami a vyhli sa problémom spojeným s neplatným poistením. Pravidelne kontrolujte platnosť svojho PZP a dodržiavajte potrebné kroky na udržanie jeho platnosti.

Zdroj: SKP

PZP a stret so zverou: Ako vás poistenie chráni a čo robiť po nehode

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným druhom poistenia pre motorové vozidlá, ktoré poskytuje finančnú ochranu majiteľovi vozidla v prípade dopravnej nehody. Stret so zverou je jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd a môže spôsobiť značné škody na vozidle, ako aj zranenia jeho posádky. V tomto článku sa pozrieme na to, ako vás PZP chráni pri strete so zverou a čo robiť po takomto incidente.

Ako PZP chráni pri strete so zverou

Povinné zmluvné poistenie poskytuje finančnú ochranu v prípade škôd spôsobených tretím osobám, vrátane škôd na majetku a zdravotných problémoch. V prípade stretnutia so zverou zabezpečuje PZP pokrytie nákladov na škody spôsobené tretím stranám, ako aj na škody na vlastnom vozidle, pokiaľ ide o zákonné nároky na náhradu škody.

Treba však zdôrazniť, že PZP nekryje škody na vlastnom vozidle pri strete so zverou. Toto krytie poskytuje havarijné poistenie, ktoré je dobrovoľným doplnkom k PZP.

Čo robiť po strete so zverou

Ak ste sa stali účastníkom nehody so zverou, postupujte nasledovne:

 • Zastavte vozidlo a zapnite výstražné svetlá: Zastavte na bezpečnom mieste a zapnite výstražné svetlá, aby ste upozornili ostatných vodičov na nehodu.
 • Opatrne preskúmajte situáciu: Skontrolujte, či je zviera nažive, či má zranenia alebo či je nebezpečné. Nevystavujte sa nebezpečenstvu, ak je zviera agresívne alebo zranené.
 • Zavolajte políciu alebo miestnu ochranu zvierat: V prípade vážnej nehody alebo zranenia zvieraťa zavolajte políciu alebo miestnu ochranu zvierat, ktorá sa postará o zviera.
 • Fotodokumentácia: Odfotografujte scénu nehody, škody na vozidle a zviera, ak je to bezpečné. Tieto fotografie môžu byť dôležité pri riešení poistnej udalosti.
 • Výmena údajov s prípadnými svedkami: Ak sú na mieste svedkovia, vymieňajte si kontaktné údaje a informácie o nehode. Ich výpovede môžu byť užitočné pri riešení poistnej udalosti.
 • Informujte poisťovňu: Čo najskôr kontaktujte svoju poisťovňu, podajte hlásenie o nehode a poskytnite všetky potrebné informácie a dokumentáciu. Dodržiavajte pokyny poisťovne a nezabudnite sa informovať o ďalšom postupe.

Ako získať náhradu za škody

Ak máte havarijné poistenie, mali by ste svojej poisťovni podať nárok na náhradu škody na vozidle. Poisťovňa preverí okolnosti nehody a posúdi, či máte nárok na poistné plnenie. V prípade, že poisťovňa schváli váš nárok, uhradí náklady na opravu alebo náhradu vozidla podľa podmienok poistnej zmluvy.

Ak nemáte havarijné poistenie, môžete požiadať o náhradu škody od príslušnej ochrany prírody alebo miestnych orgánov, ak sa jedná o zver, ktorá spôsobila škodu na váš majetok. Tieto nároky však môžu byť zložité a časovo náročné.

Prevencia stretov so zverou

Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť problémom spojeným so stretom so zverou, je prevencia. Dodržiavajte nasledujúce tipy:

 • Buďte opatrní v oblastiach s vysokým výskytom zvery: Zvieratá sa často pohybujú v blízkosti lesov, polí alebo vodných tokov. V týchto oblastiach jazdite pomalšie a buďte pripravení na možný výskyt zvierat.
 • Pozorujte dopravné značky: V oblastiach s častým výskytom zvery sa zvyčajne nachádzajú varovné dopravné značky. Rešpektujte tieto značky a prispôsobte rýchlosť jazdy.
 • Jazdite s rozvahou za tmy: V noci je viditeľnosť obmedzená a zvieratá sú častejšie aktívne. V týchto podmienkach buďte opatrní a jazdite s primeranou rýchlosťou.

Stret so zverou môže byť nielen nebezpečný pre vodiča a jeho vozidlo, ale aj pre zviera. Povinné zmluvné poistenie poskytuje finančnú ochranu v prípade škôd spôsobených tretím stranám, avšak na pokrytie škôd na vlastnom vozidle je potrebné mať havarijné poistenie. Ak sa stretávate so zverou, dôležité je postupovať podľa uvedených krokov, aby ste minimalizovali riziko ďalších škôd a zranení.

Prevencia a opatrná jazda sú najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť nehodám so zverou. Vždy dodržiavajte pravidlá a značenie na cestách a buďte pozorní, najmä v oblastiach, kde sa zvieratá často vyskytujú.

V prípade, že sa napriek všetkým opatreniam stane nehoda so zverou, je dôležité rýchlo a efektívne komunikovať s poisťovňou a dodržiavať ich pokyny. Tým zabezpečíte, že váš nárok na poistné plnenie bude spracovaný čo najrýchlejšie a váš majetok bude chránený.

Havarijné poistenie: Ako funguje a prečo by ste mali zvážiť jeho uzatvorenie

Havarijné poistenie, známe tiež ako kasko poistenie, je dobrovoľným druhom poistenia pre motorové vozidlá. Kým povinné zmluvné poistenie (PZP) chráni majiteľa vozidla pred finančnými nárokmi tretích osôb v prípade dopravnej nehody, havarijné poistenie poskytuje širšiu ochranu, ktorá zahŕňa aj škody na vlastnom vozidle. V tomto článku sa pozrieme na to, ako havarijné poistenie funguje, aké sú jeho hlavné výhody a prečo by ste mali zvážiť jeho uzatvorenie.

 1. Ako funguje havarijné poistenie

Havarijné poistenie pokrýva škody na vlastnom vozidle spôsobené rôznymi udalosťami, ako sú dopravné nehody, krádeže, požiare, prírodné katastrofy či vandalizmus. Rozsah krytia závisí od konkrétnej poistnej zmluvy a jej podmienok. Poistenie môže byť uzatvorené pre nové aj staršie vozidlá, pričom výška poistného plnenia sa odvíja od poistnej sumy a spôsobu oceňovania vozidla.

 1. Výhody havarijného poistenia

Havarijné poistenie ponúka viaceré výhody, medzi ktoré patria:

 • Širšia ochrana: Kým PZP pokrýva len škody spôsobené tretím osobám, havarijné poistenie chráni aj vaše vlastné vozidlo a pokrýva široké spektrum rizík.
 • Finančná istota: V prípade vážnej nehody, krádeže alebo totálky vám havarijné poistenie zabezpečí finančnú istotu a pomôže pokryť náklady na opravu alebo nákup nového vozidla.
 • Pokoj mysle: Vďaka havarijnému poisteniu môžete mať pokojný spánok, pretože viete, že vaše vozidlo je chránené aj pred nepredvídateľnými udalosťami.
 • Flexibilita: Havarijné poistenie vám umožňuje prispôsobiť si krytie podľa svojich potrieb a preferencií, čo zahŕňa aj možnosť zvoliť si františkánsku zmluvu alebo prídavné krytie, ako je napríklad asistenčná služba, poistenie skiel alebo ochrana pred nárokmi cestujúcich.
 1. Prečo by ste mali zvážiť uzatvorenie havarijného poistenia

Uzatvorenie havarijného poistenia je dôležité z nasledujúcich dôvodov:

 • Ochrana vášho investičného rozhodnutia: Pre mnohých ľudí je vozidlo jednou z najväčších investícií. Havarijné poistenie vám pomáha chrániť túto investíciu pred stratou či poškodením.
 • Zníženie finančného stresu: V prípade nehody alebo iného poškodenia vozidla vám havarijné poistenie poskytne finančnú pomoc, čím zmierni finančný stres a umožní vám rýchlejšie návrat do normálneho života.
 • Požiadavky financujúcej inštitúcie: Ak ste svoje vozidlo zakúpili na úver alebo leasing, financujúca inštitúcia môže požadovať, aby ste uzatvorili havarijné poistenie ako podmienku financovania.
 1. Ako si vybrať správne havarijné poistenie

Pri výbere havarijného poistenia by ste mali zvážiť nasledujúce faktory:

 • Rozsah krytia: Preštudujte si podmienky jednotlivých poistných zmlúv a zistite, ktoré riziká sú kryté. Uistite sa, že vaše poistenie zahŕňa všetky dôležité riziká, ktorým môže vaše vozidlo čeliť.
 • Cena: Porovnajte ceny rôznych poisťovní a zvážte, či sú v súlade s rozsahom krytia a poskytovanými službami. Nezabúdajte zohľadniť aj poistné plnenia a spoluplatky.
 • Poisťovňa: Vyberte si poisťovňu s dobrou reputáciou a kvalitným zákazníckym servisom. Zistite, aké sú skúsenosti iných zákazníkov s touto poisťovňou a aké sú hodnotenia v porovnávačoch poistiek.
 • Prispôsobiteľnosť: Vyberte si havarijné poistenie, ktoré vám umožní prispôsobiť si krytie podľa vašich potrieb a životných okolností.

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou ochrany vášho vozidla a finančnej istoty. Uzatvorenie havarijného poistenia vám poskytne pokoj mysle a pomôže vám chrániť svoju investíciu v prípade nehody alebo iných nepredvídateľných udalostí. Pri výbere správneho poistenia zvážte rozsah krytia, cenu, reputáciu poisťovne a prispôsobiteľnosť ponuky. Nezabúdajte tiež pravidelne prehodnocovať svoje poistenie a prispôsobiť ho aktuálnym potrebám a životným okolnostiam.

Havarijné poistenie je síce dobrovoľné, ale pre mnohých majiteľov vozidiel predstavuje múdre rozhodnutie, ktoré zabezpečí finančnú ochranu a zmierni stres v prípade nepredvídateľných udalostí. Pred uzatvorením havarijného poistenia dôkladne zvážte všetky aspekty a konzultujte svoje rozhodnutie s odborníkmi v oblasti poistenia.

Výpoveď PZP: Ako zrušiť poistenie a čo je potrebné vedieť

Poistné zmluvy sú nevyhnutnou súčasťou každého motorového vozidla. Zákonom povinné zmluvné poistenie (PZP) chráni majiteľa vozidla pred finančnými nárokmi tretích osôb v prípade dopravnej nehody. No občas majitelia vozidiel zvažujú výpoveď PZP, či už kvôli zmene poisťovne alebo z iných dôvodov. V tomto článku sa pozrieme na to, ako zrušiť poistenie, aké sú potrebné kroky a čo by ste mali vedieť predtým, ako sa rozhodnete pre výpoveď PZP.

 1. Dôvody na výpoveď PZP

Majitelia vozidiel sa môžu rozhodnout zrušiť svoje PZP z rôznych dôvodov, medzi ktoré patria:

 • Zmena poisťovne: Majitelia vozidiel môžu chcieť prejsť na inú poisťovňu, ktorá ponúka lepšie podmienky alebo ceny.
 • Predaj vozidla: Ak predávate svoje vozidlo, budete musieť zrušiť svoje PZP pred prevodom vlastníctva.
 • Dlhodobé nepoužívanie vozidla: Ak plánujete svoje vozidlo na dlhšiu dobu nepoužívať, môžete zvažovať zrušenie PZP.
 • Zmena typu poistenia: Možno chcete prejsť na iný typ poistenia, ako je kasko poistenie, ktoré poskytuje širšiu ochranu.
 1. Ako zrušiť PZP

Ak sa rozhodnete zrušiť svoje PZP, postupujte podľa týchto krokov:

 • Overte si podmienky zmluvy: Predtým, ako podáte výpoveď PZP, dôkladne si preštudujte zmluvu a zistite, aké sú podmienky výpovede a aký je potrebný výpovedný termín.
 • Písomná výpoveď: Výpoveď PZP musí byť podaná písomne. Môžete ju poslať poštou alebo e-mailom. Uveďte svoje údaje, údaje o vozidle a dátum výpovede.
 • Počkajte na potvrdenie: Poisťovňa by vám mala poskytnúť potvrdenie o prijatí výpovede. Ak ho nedostanete, skontaktujte svoju poisťovňu a uistite sa, že vaša výpoveď bola spracovaná.
 1. Dôležité informácie pred výpoveďou PZP

Predtým, ako podáte výpoveď PZP, zvážte tieto dôležité informácie:

 • Výpovedná lehota: Väčšina poisťovacích zmlúv obsahuje výpovednú lehotu, ktorá môže byť napríklad 30 dní. Uistite sa, že svoju výpoveď podáte včas, aby ste predišli možným pokutám.
 • Povinnosť mať PZP: Nezabudnite, že PZP je povinné pre všetky motorové vozidlá. Ak plánujete používať svoje vozidlo na cestách, musíte mať uzatvorené nové PZP pred zrušením pôvodného. V opačnom prípade riskujete pokuty a iné sankcie.
 • Prevod vozidla: Ak predávate vozidlo, zrušenie PZP by malo byť súčasťou procesu prevodu vlastníctva. Nový majiteľ musí uzatvoriť vlastné PZP, aby mohol vozidlo prevziať.
 • Prechod na inú poisťovňu: Ak meníte poisťovňu, postarajte sa o uzatvorenie novej zmluvy o PZP pred zrušením pôvodného poistenia. Týmto krokom zaistíte nepretržitú ochranu.
 1. Možné následky výpovede PZP

Zrušenie PZP môže mať niektoré dôsledky, ktoré je potrebné zvážiť:

 • Nepretržitá poistná ochrana: Ako sme spomenuli vyššie, je dôležité mať nepretržitú poistnú ochranu. Ak zrušíte svoje PZP bez uzatvorenia nového, môžete byť vystavení riziku pokút a iných sankcií.
 • Možný nárast cien: Pri zmene poisťovne nie je zaručené, že získate lepšie podmienky alebo ceny. Pred zrušením PZP je preto dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní a zvážiť všetky aspekty, vrátane služieb a podpory.

Výpoveď PZP je dôležitým krokom, ktorý môže mať významný vplyv na vašu finančnú ochranu a spokojnosť s poistením. Pred podaním výpovede je dôležité dôkladne zvážiť všetky dôvody a možné následky. Preštudujte si podmienky svojej súčasnej zmluvy, porovnajte ponuky iných poisťovní a uistite sa, že máte nepretržitú poistnú ochranu.

Pri zmene poisťovne alebo zrušení PZP z iných dôvodov je nevyhnutné postupovať správnym spôsobom, aby ste sa vyhli možným problémom alebo sankciám. Dodržiavanie pokynov a legislatívy vám zabezpečí, že budete mať dostatočnú ochranu a že váš proces výpovede prebehne čo najhladšie.

Ak máte nejasnosti alebo otázky ohľadom výpovede PZP, neváhajte sa obrátiť na svoju poisťovňu alebo odborníkov v oblasti poistenia. Ich rady a odborné znalosti vám pomôžu urobiť správne rozhodnutie a zaistiť, že váš proces výpovede PZP prebehne bez problémov.

Kde a ako si najlepšie zabezpečíte vaše vozidlo?

Ikona pre povinné zmluvné poistenieDnešný príspevok sa bude viesť v duchu povinného zmluvného poistenia, známeho aj pod skratkou PZP. Prečo je také dôležité, si uvedomuje len málokto. My vám však povieme všetko, čo by ste v súvislosti s týmto produktom resp. službou mali vedieť. Hlavnou výhodou je, že sa dozviete to, kde si zoženiete to najlepšie pre vás za čo najkratší čas. Prvým krkom na získanie najvýhodnejšieho poistenia bude otvoriť si PZP kalkulačku. Tá obsahuje množstvo užitočných informácií, môžete si naštudovať každú a jednu poisťovňu zvlášť atď. Veľkým pozitívom je ale to, že vďaka nej si môžete urobiť online porovnanie vašich možností. Ako na to, dozviete sa v texte prípadne ak si hneď hore uvedenú stránku otvoríte.

Čo je to a čo kryje?

Je základným zabezpečením vozidla. Ide vlastne o službu, ktorá zabezpečuje to, že ak svojim motorovým vozidlom poškodíte iné vozidlo alebo osoby, tie budú riadne odškodnené. Na vašu radosť, nemusíte ich odškodňovať vy, hoci ste ich poškodili, ale urobí to za vás vaša poisťovňa. Tým preberá zodpovednosť na seba. Vy sa však s tým budete zmieriť psychicky, čo je mnohokrát horšia ťarcha, než tá materiálna.

Našťastie, nikto nepovedal, že musí ísť len o katastrofálne udalosti. Hradí totiž aj „drobnosti“. Ako poškodený nárazník, rozbité svetlo, poškriabané dvere atď. Ale opäť platí, že to hradí len tým, ktorých ste poškodili neúmyselne. Nehradí vaše poškodenia. Preto si dajte pozor na škodovosť pri povinnej poistke.

Na druhej strane, vďaka tomu, že povinné zmluvné poistenie máte, vás môže odškodniť poisťovňa toho, kto by vás poškodil. Ináč by bolo zbytočné ju kontaktovať a vec by sme museli riešiť priamo s vinníkom udalosti. A to už býva komplikovanejšie.

Nezabudnite, že je to zákonom stanovená povinnosť, takže jeho absencia sa vysoko pokutuje. Napr. policajná hliadka vám pri bežnej kontrole vozidla môže udeliť aj 300-eurovú pokutu, a to „len“ za to, že ste sa nepreukázali zelenou kartou. Okrem toho sa vec môže dostať aj na Obvodný úrad. Ten vám môže aj niekoľko rokov po tomto zistení udeliť pokutu vo výške okolo 3 330 eur. Takže sami vidíte, že viac sa oplatí dať približne 80 eur za ročné poistenie, ako niekoľkonásobne preplatiť na pokutách. Zmienené sankcie sa však týkajú len Slovenska. Aj v zahraničí sa pri nepreukázaní zelenou kartou nedoplatíte, prípadne odídete iným prostriedkom ako ste prišli.

Aké máte možnosti?

Dopravná nehodaMožnosti na uzatvorenie povinného zmluvného poistenia máte pomerne dosť. A to aj vďaka mnohým poisťovniam, ktoré na slovenskom trhu fungujú. Allianz, Axa, Kooperativa, Komunálna poisťovňa, Groupama, Union, UNIQA, Onlia, ČSOB, Wüstenrot, Generali, Genertel a mnohé ďalšie. Aj z týchto si môžete vybrať. Líšia sa nielen dobou existencie na našom území, ale aj ich ponukami ako cenovými, tak aj poistnými.

To, čo všetky poisťovne spája, je výška základného poistného krytia, ktorú určuje štát. Ak teda niekomu spôsobíte škody na majetku alebo na zdraví, toto zabezpečenie musí mať dostatok prostriedok na to, aby vám túto ťarchu odobralo. Konkrétne pri poškodeniach na majetku musí mať prostriedky na vyplatenie do 1 milióna eur. Čo sa týka ujmy na zdraví, poistná suma predstavuje až 5 miliónov eur. Každý však vie, že škodové resp. nehodové udalosti vedia veľmi rýchlo takéto sumy dosiahnuť. Preto sa niektoré poisťovne rozhodli základnú poistnú sumu rozšíriť o niekoľko miliónov. Bez poistenia pochopiteľne musíte všetko hradiť sami.

Základné krytie, akým je preplatenie vami spôsobených škôd iným vozidlám a posádke v nich, je u niektorých poisťovní rozšírené. Konkrétne máme na mysli Generali, Kooperativu a Komunálnu poisťovňu, ktoré už v rámci základného povinného zmluvného poistenia kryjú aj niektoré havarijné riziká. Napr. úraz vodiča, posádky, batožiny, stret so zverou, čelné sklo. U niektorých z nich si môžete vybrať, čo vám viac vyhovuje, inde je krytie presne stanovené. To nemení na veci to, že je to oveľa výhodnejšie, akoby ste si havarijné riziká zaobstarať zvlášť v rámci havarijného zabezpečenia. Je taktiež možné, že už so zakomponovaným havarijným rizikom bude o niečo drahšie, no v konečnom dôsledku stále výhodné.

Online porovnanie

Chcete poznať presne a rýchle všetky vaše možnosti? Tak osobnú návštevu pobočiek hoďte za hlavu. Najvýhodnejšie, najlacnejšie a najlepšie povinné zmluvné poistenie získate prostredníctvom online porovnania aj na hore uvedenej stránke. Je to úplne bezplatný, nezáväzný a pohodlný spôsob zisťovania aktuálnych ponúk. Jedinou úlohou je vyplniť formulár. Ten požaduje údaje o poisťovanom vozidle, ale aj niektoré neosobné údaje o jeho majiteľovi. Cenu si môžete zistiť na auto, prípojný vozík, dodávku alebo motocykel. Ako iste viete, toto zabezpečenie je potrebné aj na iný druh vozidiel, resp. na všetky, ktoré na svoju prevádzku potrebujú platný technický preukaz.

Po vypísaní všetkého potrebného formulár odošlete. Do niekoľkých sekúnd sa vám zobrazí online porovnanie ponúk. Presne uvidíte, že rozdiely medzi jednotlivými možnosťami môžu byť aj niekoľko stoviek eur, ale aj v poistnom krytí. Zobrazí sa vám to najlacnejšie, najvýhodnejšie, najdrahšie, ale aj najlepšie na trhu. To, čo potrebujete, viete sami. Ak ste si už vybrali, o ponuku požiadate klikom na ňu. Budete vyzvaný dopísať ešte niekoľko, tento krát osobnejších údajov. Následne vám bude na mail doručená správa, ktorá bude obsahovať návrh a podmienky zmluvy, dočasnú zelenú kartu, ale aj údaje na zaplatenie.

Dočasná zelená  karta v maily je platná maximálne 30 dní. Preto si dajte dobrý pozor na to, aby ste faktúru stihli zaplatiť včas. Ihneď po zaplatení vám poisťovňa zašle originál zelenej karty. Jej dôležitosť sme vám priblížili vyššie. Do tej doby si nezabudnite vytlačiť a vo vozidle nosiť jej dočasnú variantu, ktorú ste si vytlačili z prijatého mailu.

Verím, že príspevok vám pomohol a že už viete, kde si čo najlepšie, najrýchlejšie a najlacnejšie poistiť vaše vozidlo.

Diskrétne pôžičky bez rizika

Panáčikovia v peniazochNapriek tomu, že v dnešných dňoch je požičiavanie peňazí už skôr samozrejmosť, stále existujú ľudia, ktorým to nie je po srsti, aj keď to potrebujú. Nie je im príjemné prosiť známych či chodiť do pobočiek jednotlivých spoločností, kde by ich mohol niekto zazrieť. Preto vám prezradíte, ako na diskrétne pôžičky, ktoré by maximálne rešpektovali vaše súkromie a zároveň aj vaše požiadavky. Zárukou toho, že sa o vašej žiadosti nemusí nikto dozvedieť je aj to, že si ju môžete podať priamo z domu, ak máte prístup na internet. Je to bezplatné a zo začiatku aj nezáväzné, takže vaše rozhodnutie si môžete kedykoľvek rozmyslieť.

„Tajné“ bankové aj nebankové žiadosti

Pokiaľ máte dilemu, ktorá spoločnosti umožňuje diskrétne požiadanie o pôžičky, poradíme vám. Oba hlavné typy spoločností sú tejto možnosti otvorené za predpokladu, že o nich žiadate onlin. Rovnako môžete žiadať aj súkromníkov na zmenku, ktorí už ale požičiavajú z vlastných zdrojov a nemajú licenciu na požičiavanie. Poslednou informáciou sme zároveň chceli upozorniť na to, že nech už sa nachádzate v akejkoľvek zúfalej situácii, pomoc žiadajte len seriózne spoločnosti. Zoznam licencovaných si môžete nájsť aj na stránke NBS. Tak máte istotu, že hoci ste o pôžičky žiadali diskrétne, nebudete za to platiť do konca života.

Za zmienku stojí aj iný fakt. Pri vyšších sumách, približne nad 5 000 eur, je nutné osobné stretnutie ako v banke, tak aj v nebankovej spoločnosti. Rozdiel je ten, že nebankové majú svoje pobočky len zriedkavo, čiže sa s pracovníkom stretnete pravdepodobne niekde „von“. Tento fakt prispieva k tomu, že o pôžičky žiadate skutočne diskrétne. Pri bankovej žiadosti si pracovník neodbehne „len tak na kávičku“, hoci by išlo o kšeft. A vy sa musíte tak či onak dostaviť do kamennej pobočky.

Aký spôsob je ten naj?

Ak hľadáte diskrétne pôžičky, ide hlavne o spôsob, akým o nich požiadate. Pochopiteľne, osobné žiadosti sú tie najokatejšie a nikdy neviete, kto vás pri tom uvidí a kto to komu povie. Na druhej strane sú online žiadosti, telefonické žiadosti a tie cez sms. Najlepšími a najpohodlnejšími sa javia práve žiadosti cez internet, kde nemusíte s nikým komunikovať, jednoducho vypíšete žiadosť a odošlete ju. Sms správy sú zdĺhavé a dokonca aj ich vybavovanie patrí k jedným z najdlhším. S poplatkami sú na tom tiež najhoršie. Takže o pôžičky sa diskrétne žiada jedine online spôsobom.

Súkromné žiadosti bez náročných podmienok?

Kôpky peňazíMnoho poskytovateľov finančnej pomoci si uvedomuje, že ľuďom nie je príjemné žiadať o takýto typ pomoci. Hlavne, keď sú niektorí nútení oňho žiadať častejšie akoby chceli. Preto si u niektorých poskytovateľov viete nielen diskrétne vybaviť pôžičky, ale aj za jednoduchých podmienok. Treba však počítať s tým, že pôjde o ponuky nebankového charakteru, pretože banky zo svojich kritérií nespustia. Predstavme vám tri základné produkty a ich podmienky na získanie.

Pôžičky do 500 eur nielenže môžete získať diskrétne, ale dokonca skoro ihneď do maximálne 24 hodín. Doba doručenia niekedy môže byť aj 10 minút, pričom to závisí od vyťaženosti danej spoločnosti. Nevýhodou sa môže javiť, že doba splatnosti je 30 dňová a že ju ponúkajú jedine nebankovky. Na základne vyššie uvedených opatrení si však viete sami zistiť, či je daná spoločnosť seriózna alebo nie. Diskrétne pôžičky ihneď sú dostupné bez registra, bez dokladovania príjmu, bez dokladovania účelu, bez ručenia atď. Rovnako sú vhodné pre nezamestnaných dôchodcov, ženy na materskej či študentov. Väčšinou však tieto všetky podmienky nie sú spojené v jednom produkte a niektoré spoločnosti ich ani neaplikujú. Šancu však máte napr. na Pôžičkomate či vďaka Minipôžičke.

Diskrétne môžete žiadať aj o pôžičky vo vyšších sumách. Osobné stretnutie nie je potrebné pri sumách do 5 000 eur, pri vyšších už to nie je tak isté, hlavne nie v bankách. O tom sme sa už ale zmienili aj vyššie. Pri vyšších sumách ani netreba očakávať jednoduchšie podmienky na získanie, jedine ak v nebankových, ale ani to nie je na 100% isté. Ak chcú mať licenciu, tak musia rešpektovať podmienky Národnej banky, ktorá ich stále sprísňuje. Vyššie sumy už ale majú dlhšiu dobu splatnosti, pokojne aj niekoľkoročnú.

O klasické pôžičky na bývanie či na iný účel môžete taktiež požiadať diskrétne. No keďže je s tým spojené dokladovanie rôzneho druhu a posudky, s niekoľkými ľuďmi sa budete musieť stretnúť. Vysoké sumy majú ale najdlhšiu dobu splatnosti, maximálne 30 rokov a najnižší úrok.

Diskrétne porovnanie možností pôžičiek

Pokiaľ chcete tú najvýhodnejšiu možnosť na trhu, najlepšie bude urobiť si porovnanie ponúk. Opäť platí, že to nemusíte robiť osobne a navštevovať desiatok spoločností zvlášť. Diskrétne porovnanie pôžičiek vám urobí aj online kalkulačka, do ktorej len zadáte niektoré neosobné údaje. Tie sa budú týkať len čisto vašich požiadaviek na daný finančný produkt. Napr. výška požičanej sumy, doba splatnosti, hodnota založenej nehnuteľnosti (pri vysokých sumách) či doba fixácie. Následne sa vám do pár sekúnd zobrazia možnosti s presnými číselnými hodnotami jednotlivých dôležitých údajov. Tak presne uvidíte, koľko by ste za danú ponuku preplatili. A že môže ísť aj o desaťtisíce eur nie je žiadne tajomstvo. Takže nezabudnite, nemusíte už len diskrétne o pôžičky žiadať, ale môžete si urobiť aj ich porovnanie. Presvedčte sa o užitočnosti kalkulačky ešte dnes.

Všímajte si jednotlivé údaje

Aby ste svoju tajnú žiadosť neoľutovali, mali by ste si podmienky každého produktu, o ktorý žiadate, prečítať ešte predtým, ako ju odošlete. Väčšina ľudí sa sústredí hlavne na údaj o úroku, pričom ten nemá až takú výpovednú hodnotu ako RPMN. Hlavne pre pôžičkách, o ktoré žiadate diskrétne, si to musíte všimnúť, pretože vás na to nikto neupozorní. Ide o číslo, ktoré vyjadruje vaše reálne náklady na produkt počas jedného roka. Je podobne ako úrok vyjadrené v percentách a keďže zahŕňa okrem iných poplatkov aj ten, býva o niečo vyšší. Preto je veľmi dôležité si ho všimnúť prípadne zistiť, ak ho zreteľne nevidíte.

Ľudia si diskrétne žiadosti o pôžičky obľúbili natoľko, že ponúk stále pribúda. Prečítať o nich si môžete aj v tomto odkaze.

Úver do detailov

Nedisponujete dostatočnými finančnými rezervami? Tak si požičajte!Úver predstavuje konkrétny názov pre všeobecné slovo „pôžičky“, ktoré ho konkretizuje hlavne tým, že udáva ich finančný charakter. V tejto oblasti sa každý cíti zbehlý, no je to skutočne tak? Vedeli by ste pomenovať, aké rôzne produkty so sebou tento finančný produkt prináša? A viete čím sú charakteristické? V dnešnom príspevku si povieme o tejto problematike všetko. V skratke o tom, kde a ako získať najvýhodnejší úver zistíte hneď, ak si kliknete na vyznačené slovo. Ale viete s čím treba pri jeho žiadosť počítať, jeho klady a zápory a iné zaujímavosti, o ktorých by mal vedieť každý, kto nad týmto produktom uvažuje? Ak nie, pokračujte s nami alebo na webe.

Ako možno požiadať?

O úver môžete požiadať dvoma klasickými metódami, a to osobne, telefonicky, ale o pôžičky môžete požiadať aj online alebo cez sms. Práve tie posledné metódy sa radia medzi novšie, modernejšie, no obľubuje si ich čoraz viac zákazníkov zo všetkých vekových kategórií.

Pôžičky online

Tento spôsob požiadania vám poskytne rôzne úvery veľmi rýchlo a dokonca vám vie v okamihu vypočítať ponuky z viacerých spoločností. To znamená, že ak máte internet, využívanie tohto spôsobu vám ušetrí hodiny, ak nie až dni vášho voľného času, ktorý by ste museli obetovať, pokiaľ by ste chceli všetko vybavovať osobne. Získanie pôžičky je najjednoduchšie a najrýchlejšie online.

Pôžičky cez sms

Tento spôsob nie je veľmi šťastným riešením, hoci si to niektorí jeho klienti myslia. V porovnaní s vyššie zmieneným spôsobom sú oveľa pomalšia a jej poskytovatelia zarábajú hlavne na poplatkoch. Samozrejme nehovoríme o klasickej úrokovej sadzbe, ale o jednorazových poplatkoch, ktoré si pôžičky cez sms účtujú za sprostredkovanie sumy. Tie môžu prekročiť aj 50 eur, a to aj vtedy, ak žiadate o nižšiu sumu. Ich čakacia doba je niekoľko dní.

O pôžičky možno požiadať bankové aj nebankové inštitúcie. Pritom už dávno neplatí, že všetky nebankové spoločnosti sú úžernícke. Ak si dávate pozor na to, koho pýtate o pomoc ako aj na to, aké podmienky si kladie, nemôžete sa dostať do takýchto problémov. Ak však idete do niečoho bezhlavo, netreba sa čudovať, že sa nachytáte. Veď spoločnosť si nemôže zmluvu počas jej existencie len tak zmeniť. Ak sa o konkrétne podmienky nezaujímate, je viac ako isté, že budete patriť k tým ľuďom, ktoré na nebankové spoločnosti len nadávajú.

Úverová kalkulačka

Potrebujete zistiť, kde zohnať najvýhodnejší úver? V tom prípade je vám k dispozícii úverová kalkulačka, ktorá vám za krátky čas detailne vypočíta rôzne ponuky, teda ponuky z viacerých spoločností, ktoré budú obsahovať výšku požičanej sumy, celkovú preplatenú sumu, výšku úroku, výšku mesačnej splátky a iné informácie, ktoré by ste pri výbere vhodného produktu mali zvážiť.

Základné delenie

Pre každého je vhodnejšia iná kategóriaVyššie sme vám naznačili, že finančné pôžičky, teda úvery nemožno len tak zgeneralizovať, ale zahŕňajú v sebe viacero produktov, ktoré delíme na:

Pôžičky ihneď

Predstavujú finančné produkty dostupné rýchlo a ľahko, pretože ich môže získať skoro každý (nezamestnaný, dôchodcovia, ženy na materskej, študenti, živnostníci, zamestnaný pred výplatou). Na ich získanie nemusíte spĺňať žiadne náročné podmienky a môžete ich mať bez registra, bez ručenia či bez dokladovania príjmu. Pôžičky ihneď do 24 hodín vám poskytnú sumu približne do 350 – 500 eur (závisí od spoločnosti) a na účte ju môžete mať už do 10 minút od schválenia. Doba splatnosti je zväčša 30 dní a spláca sa jednorazovo (závisí od sumy). Úrok sa pohybuje od 20-30%, ak ste noví zákazníci, môže byť odpustený. Ide zásadne o nebankové pôžičky.

Rýchle pôžičky

Sú to produkty, ktoré poskytujú vyššie sumy, približne do 5 000 eur, no ich čakacia doba a vybavovanie je dlhšie, môže to celé trvať aj 7 dní. Podmienky na ich získanie sú náročnejšie, bude potrebné dokladovať príjem, možná je aj kontrola registra či ručenie, čiže nie sú určené pre nezamestnaných, dôchodcov ani inú nízko príjmovú kategóriu obyvateľstva. Prvé dve podmienky budú určite prítomné v bankových spoločnostiach. Keďže vám spoločnosti ponúkajú vyššie sumy, máte aj dlhší čas na zaplatenie (mesiace, v niektorých prípadoch aj roky). Úrok je podobný ako vyššie, to znamená od 20-30%, a to aj v bankách.

Dlhodobé pôžičky

Určené sú pre tých, ktorí majú pred sebou veľké projekty, akými sú stavba domu, prestavba či kúpa hocičoho iného, čo si žiada siahnuť hlbšie do vrecka. Záväzok však býva až na 30 rokov, pretože si prostredníctvom nich môžete zobrať až 200 000 eur. Kritéria na ich získanie budú náročnejšie. Dokladovanie príjmu, ručenie nehnuteľnosťou a kontrola registra sú samozrejmosťou. K tomu sa pripájajú aj iné fakty a preverovania, ktoré môžu získanie tohto produktu natiahnuť aj na 14 dní. Úrok je veľmi nízky, niektoré ponuky sú pod 1%, no za to majú niektoré spoločnosti vysoké poplatky za sprostredkovanie.

Na záver tohto delenia by sme chceli dodať, že je veľmi dôležité rešpektovať dátumy splatnosti, pretože v prípade ich nedodržania vám hrozí buď pokutovanie alebo zvýšenie úroku, čo by vašej finančnej situácii určite neprospelo. Preto, ak máte problém so splácaním, radšej o tom okamžite upovedomte danú inštitúciu a poriešte s nimi buď odklad splátky alebo zaplatenie len nejakej časti z nej.

Čo iné by ste mali vedieť?

Základnou podmienkou na to, aby ste si mohli požičať, je byť plnoletý a byť právne spôsobilý. Okrem sumy, ktorú ste si splatili, bude potrebné splatiť aj niečo navyše. To niečo určuje úroková sadzba, ktorá je vopred určená číslom v percentách, ale je už zarátaná vo vašich mesačných splátkach. Jednotlivé spoločnosti si však určujú aj iné poplatky, ktoré sa opäť určujú v percentách a predstavuje ich ročná percentuálna miera nákladov tzv. RPMN, ktoré býva o čo si vyššie, pretože v sebe obsahuje aj úrokovú sadzbu. Ako však vidíte, dôležité je hlave pre sumách, ktoré treba splácať viac rokov. Niektoré spoločnosti si účtujú aj poplatok za poskytnutie úveru, čo nemusí byť nízka suma. Preto si všetky tieto údaje naštudujte ešte predtým, ako zmluvu podpíšete a potom sa budete chytať za hlavu.

Pôžičky či úvery, vo svojej podstate je to to isté a môžete sa o tom presvedčiť buď v tomto článku alebo na internete.