Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel vrátane automobilov a motocyklov. Cena PZP môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, jedným z nich je výkon motora. Tento článok vám poskytne prehľad o tom, ako výkon motora meraný v kilowattoch (kW) ovplyvňuje cenu PZP.

Výkon motora a PZP

Výkon motora, vyjadrený v kilowattoch (kW), je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu PZP. Všeobecne platí, že vozidlá s vyšším výkonom majú tendenciu spôsobovať väčšie škody v prípade nehôd, čo zvyšuje finančné riziko pre poisťovne. Preto väčšina poisťovní zaraďuje vozidlá do rôznych kategórií podľa ich výkonu a úmerné tomu určuje cenu poistného.

Ako sú vozidlá rozdelené podľa výkonu

Poisťovne často rozdeľujú vozidlá do skupín podľa výkonu, pričom každá skupina má svoje vlastné cenové rozpätie pre PZP. Tieto skupiny môžu byť napríklad:

 • Do 50 kW
 • 51 – 80 kW
 • 81 – 110 kW
 • 111 – 140 kW
 • 141 kW a viac

Tieto skupiny nie sú univerzálne a môžu sa líšiť medzi poisťovňami.

Ako výkon motora ovplyvňuje cenu PZP

Výkon motora má priamy vplyv na cenu PZP. Vo vozidlách s vyšším výkonom je väčšia pravdepodobnosť spôsobenia škôd, čo znamená, že poisťovne musia pokryť vyššie náklady na škody. Preto vozidlá s vyšším výkonom motora zvyčajne platia vyššie poistné. Napríklad, vozidlo s výkonom motora 150 kW môže mať oveľa vyššie poistné než vozidlo s výkonom 75 kW.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce cenu PZP

Okrem výkonu motora sú tu aj ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu PZP:

 • Typ vozidla: Druh vozidla, ako napríklad osobné auto, nákladné auto, alebo motocykel, môže ovplyvniť cenu poistného.
 • Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči zvyčajne platia vyššie poistné, pretože predstavujú vyššie riziko nehôd.
 • Miesto bydliska: V mestských oblastiach s hustou premávkou a vyšším rizikom nehôd môžu byť poistné sadzby vyššie ako v pokojnejších vidieckych oblastiach.
 • História vodiča: Vodiči s čistým záznamom bez nehôd a priestupkov zvyčajne platia nižšie poistné.
 • Bezpečnostné zariadenia: Vozidlá vybavené bezpečnostnými zariadeniami, ako sú alarmy, imobilizéry a airbagy, môžu mať nižšie poistné, pretože tieto zariadenia znižujú riziko škôd alebo krádeže.

Ako ušetriť na PZP

Ak chcete ušetriť na PZP, môžete zvážiť niekoľko možností:

 • Porovnajte ceny: Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam. Skúste PZP kalkulačku.
 • Zvážte dobrovoľnú franchízu: Nastavením vyššej dobrovoľnej franchízy môžete znížiť cenu poistného, ale zároveň budete musieť pri škodovej udalosti pokryť väčšiu časť nákladov na opravu.
 • Zlepšite bezpečnosť vozidla: Investujte do bezpečnostných zariadení a opatrení, ktoré znižujú riziko krádeže alebo škôd.
 • Udržujte čistý záznam: Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky a rýchlostné obmedzenia, aby ste predišli nehodám a pokutám, ktoré by mohli zvýšiť vaše poistné.

Výkon motora meraný v kilowattoch (kW) je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu PZP. Všeobecne platí, že vozidlá s vyšším výkonom platia vyššie poistné. Ak chcete ušetriť na PZP, môžete zvážiť niektorú z našich rád z článku.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *