Milovníci zimných športov a turistiky si užívajú horské dobrodružstvá naplno. Ako sa však pohybujete v náročnom teréne a vystavujete sa rôznym rizikám, je dôležité mať na pamäti význam poistenia na hory. Tento článok vám poskytne prehľad o dôležitosti poistenia na hory, aké riziká pokrýva a ako si vybrať správne poistenie pre vaše potreby.

Prečo je dôležité mať poistenie na hory?

Horolezectvo, lyžovanie, snowboarding a iné aktivity v horách prinášajú riziká, ktoré môžu mať vážne dôsledky pre vaše zdravie a finančnú situáciu. Poistenie na hory vás chráni pred nákladmi na liečbu, záchrannú akciu alebo iné nečakané výdavky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku úrazu alebo nešťastia.

Čo pokrýva poistenie na hory?

Poistenie na hory môže pokrývať nasledujúce riziká a náklady:

 • Lekárske ošetrenie a hospitalizácia: Poistenie pokrýva náklady na liečbu a hospitalizáciu v dôsledku úrazu alebo choroby, ktorá nastala počas pobytu v horách.
 • Záchranné akcie: Poistenie zabezpečuje, že náklady na záchrannú akciu, vrátane záchranných vrtuľníkov, budú preplatené.
 • Evakuácia: Poistenie pokrýva náklady na evakuáciu z hornej oblasti v prípade zdravotných problémov alebo nebezpečných podmienok.
 • Ubytovanie a strava: Ak je váš pobyt v horách predĺžený kvôli zdravotným problémom alebo iným nepredvídateľným udalostiam, poistenie môže pokryť náklady na ubytovanie a stravu.
 • Strata alebo poškodenie vybavenia: Poistenie môže poskytnúť finančnú náhradu za stratené alebo poškodené športové vybavenie.
 • Odpovednosť za škody spôsobené tretím stranám: Poistenie pokrýva náklady na náhradu škôd spôsobených iným účastníkom v horách, napríklad ak spôsobíte úraz inému lyžiarovi alebo poškodíte majetok horského strediska.

Ako si vybrať správne poistenie na hory?

Pri výbere poistenia na hory zohľadnite nasledujúce faktory:

 • Rozsah pokrytia: Uistite sa, že poistenie pokrýva všetky dôležité riziká a náklady spojené s vašimi horolezeckými alebo zimnými športovými aktivitami.
 • Geografický dosah: Overte si, či je poistenie platné pre oblasť, kde plánujete vykonávať svoje horské aktivity.
 • Dĺžka poistenia: Zvoľte poistenie s dostatočne dlhou dobou trvania, ktorá pokryje celú dobu vášho pobytu v horách.
 • Limit náhrad: Skontrolujte maximálne limity náhrad pre jednotlivé položky, ako sú lekárske ošetrenie, záchranné akcie alebo strata vybavenia. Uistite sa, že sú dostatočne vysoké na pokrytie možných nákladov.
 • Poistenie špeciálnych športov: Ak plánujete vykonávať extrémne alebo neobvyklé športové aktivity, ako je off-piste lyžovanie alebo vysokohorské lezenie, uistite sa, že vaše poistenie pokrýva tieto špecifické riziká.
 • Poistná spoločnosť: Vyberte si renomovanú poistnú spoločnosť s dobrými referenciami a skúsenosťami v oblasti horského poistenia.

Poistenie na hory je nevyhnutnou súčasťou prípravy na dobrodružstvo v horách, pretože poskytuje finančnú ochranu pred rizikami a nákladmi spojenými s úrazmi, zdravotnými problémami alebo nešťastiami. Pred nákupom poistenia dôkladne zvážte rozsah pokrytia, geografický dosah, dĺžku poistenia, limity náhrad a špecifické riziká, ktoré sa týkajú vašich plánovaných aktivít. Vyberte si renomovanú poistnú spoločnosť a užite si svoje horské dobrodružstvo s pokojom, že ste poistení pre prípad neočakávaných udalostí.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *