Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným druhom poistenia pre motorové vozidlá, ktoré je povinné pre všetkých majiteľov vozidiel registrovaných v krajine. PZP chráni majiteľa vozidla pred finančnými záväzkami, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku spôsobenej dopravnej nehody. V tomto článku sa dozviete, ako overiť PZP a zistiť, či je vaše vozidlo riadne poistené.

Ako overiť PZP

Pre overenie platnosti PZP môžete postupovať niekoľkými spôsobmi:

a) Overenie pomocou evidenčného čísla vozidla

Väčšina poisťovní poskytuje možnosť overenia PZP pomocou evidenčného čísla vozidla. Navštívte webovú stránku svojej poisťovne alebo špeciálnu online databázu a zadajte evidenčné číslo vozidla. Systém vám následne zobrazí informácie o platnosti PZP.

b) Overenie prostredníctvom telefonickej linky

Mnohé poisťovne ponúkajú možnosť overenia PZP prostredníctvom telefonickej linky. Zavolajte na zákaznícky servis svojej poisťovne a poskytnite im evidenčné číslo vozidla. Operátor vám následne poskytne informácie o platnosti PZP.

c) Overenie na pobočke poisťovne

Môžete navštíviť pobočku svojej poisťovne a požiadať o overenie platnosti PZP. Pracovník poisťovne vám poskytne potrebné informácie na základe evidenčného čísla vozidla.

Čo zistíte pri overení PZP

Pri overení PZP môžete získať nasledujúce informácie:

 • Platnosť PZP: Zistíte, či je PZP pre dané vozidlo platné alebo nie.
 • Dátum začiatku a konca poistenia: Zistíte dátum začiatku a konca platnosti PZP.
 • Poisťovňa: Zistíte, u ktorej poisťovne je vozidlo poistené.

Dôležitosť overenia PZP

Overenie PZP je dôležité z viacerých dôvodov:

 • Legálna jazda: Jazda bez platného PZP je nelegálna a môže vám priniesť pokuty alebo iné sankcie.
 • Finančná ochrana: Riadne poistenie zabezpečuje, že budete chránení pred finančnými nárokmi v prípade nehody, ktorú spôsobíte.
 • Prevencia problémov: Overením PZP sa uistíte, že vaše poistenie je v poriadku a predídete možným problémom v prípade kontroly alebo dopravnej nehody.

Ako udržať platnosť PZP

Aby ste udržali platnosť PZP, dodržiavajte nasledujúce kroky:

 • Pravidelná kontrola: Uistite sa, že pravidelne kontrolujete platnosť svojho PZP a nezabúdajte na dátum jeho skončenia.
 • Včasná obnova: Obnovte PZP včas, aby ste predišli prerušeniu poistenia a možným problémom.
 • Platba poistného: Uistite sa, že platíte poistné včas a v súlade s podmienkami svojej poistnej zmluvy.

Čo robiť, ak nemáte platné PZP

Ak zistíte, že nemáte platné PZP, je dôležité okamžite konať:

 • Kontaktujte svoju poisťovňu: Ak ste mali v minulosti PZP, ale skončilo alebo bolo zrušené, kontaktujte svoju poisťovňu a zistite, či je možné obnoviť poistenie.
 • Uzavrite nové PZP: Ak nemáte žiadne predchádzajúce poistenie alebo ho nie je možné obnoviť, vyhľadajte inú poisťovňu a uzavrite nové PZP. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Overenie PZP je dôležitou súčasťou vlastníctva motorového vozidla. Uistite sa, že máte platné poistenie, aby ste boli chránení pred finančnými záväzkami a vyhli sa problémom spojeným s neplatným poistením. Pravidelne kontrolujte platnosť svojho PZP a dodržiavajte potrebné kroky na udržanie jeho platnosti.

Zdroj: SKP

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *